Kontakt

Biuro Rachunkowe
Alicja Zawistowska

ul. Antoniego Magiera 9a lok. 2
01-873 Warszawa (Bielany)
793 777 179
Facebook
biuro.zawistowska@gmail.com
www.biurorachunkowe.mail.pl

Oferta

W zakresie działalności nasze biuro świadczy następujące usługi:

Księgowość

- Prowadzenie podatkowych ksiąg przychodów i rozchodów
- Prowadzenie ewidencji przychodów dla celów zryczałtowanego podatku dochodowego
- Prowadzenie rejestrów sprzedaży i zakupów dla celów podatku od towarów i usług VAT
- Prowadzenie ewidencji środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz wyposażenia
- Reprezentowanie klienta w urzędach
- Sporządzanie miesięcznych deklaracji podatkowych
- Sporządzanie rocznych zeznań podatkowych (PIT)

Obsługa Kadrowo – Płacowa

- Przygotowanie umów o pracę, wypowiedzeń i rozwiązanie stosunku pracy
- Przygotowanie świadectw pracy
- Przygotowanie list płac z uwzględnieniem: zwolnień lekarskich, urlopów, dodatków i potrąceń
- Obsługa umów cywilno-prawnych: zlecenia, o dzieło, innych
- Przygotowanie deklaracji ZUS
- Przygotowanie informacji dla pracowników na drukach ZUS RMUA
- Przygotowanie rocznych deklaracji podatkowych dla pracowników (PIT-11) i osób zatrudnionych na podstawie innych umów
- Doradztwo w sprawach kadrowo-płacowych

Usługi doradcze

- Porady w zakresie rozpoczęcia działalności gospodarczej(porady i konsultacje dla osób fizycznych)
- Doradztwo w zakresie minimalizacji obciążeń podatkowych
- Przygotowanie dokumentów, formularzy rejestracyjnych i zgłoszeń
- Porady w zakresie przeprowadzania likwidacji – sporządzenie deklaracji, zawiadomień

Usługi dodatkowe

- Sporządzanie deklaracji do GUS
- Sporządzanie wiosków VZM-1 (o zwrot podatku VAT od materiałów budowlanych)

Biuro Rachunkowe Alicja Zawistowska © 2007 - Zapraszamy do współpracy